vanbanphapluat.com
Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Số hiệu: 1052/TXNK-PLNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1052/TXNK-PL V/v đính chính nội dung văn bản Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội Ngày 02/7/2013, Tổng cục Hải quan có Phiếu chuyển số 3664/PC-TCHQ chuyển công văn số NVL/25062013 ngày 25/6/2013 của Công ty TNHH Nissan