vanbanphapluat.com
Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.
Số hiệu: 45/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: Phạm Gia Khiêm BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 45/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2007-2010 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN, KÝ NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2007 TẠI MA-NI-LA, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2007. TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Nguyễn Bá Sơn CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG