vanbanphapluat.com
Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước giữa Việt Nam - Nam Phi
Số hiệu: 54/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 06 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thái Lai, Marthinus Van Schalkwyk BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 54/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, ký tại Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010. Có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2010./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ