vachnganvesinh.info
Vách ngăn vệ sinh tại nhà máy xi măng Thành Thắng | Vách ngăn vệ sinh TOKY
Ngày 15/10/2018, TOKY đã hợp tác với đại diện tập đoàn Thành thắng, thực hiện dự án trọn gói vách ngăn vệ sinh tại nhà máy xi măng Thành Thắng.