vachnganvesinh.info
Thi công vách ngăn vệ sinh trường tiểu học Phú La 150 m2
Công trình vách ngăn vệ sinh trường tiểu học Phú La trong chuỗi dự án vách ngăn trường học. Công trình có khối lượng 150 m2 được hoàn thiện trong 2 ngày.