vachnganvesinh.info
Dự án vách ngăn vệ sinh tại nhà xưởng cho thuê Hồng Hải, Bắc Giang
Công trình vách ngăn vệ sinh tại nhà xưởng cho thuê Hồng Hải, Bắc Giang có khối lượng 200m2. Dự án được hoàn thành và nghiệm thu nhanh chóng.