vachnganvesinh.info
Có mấy loại vách ngăn vệ sinh chịu ẩm trên thị trường hiện nay?
Có hai loại vách ngăn chịu ẩm phổ biến: vách ngăn vệ sinh mfc chịu ẩm và vách ngăn vệ sinh compact hpl chịu ẩm, chống nước hoàn toàn.