univerzitetpim.com
Autorski tekst prof.dr Milana Blagojevića pod naslovom "(De)parlamentarizacija političkog sistema" - Univerzitet PIM
Prof. dr Milan Blagojević, redovni profesor Ustavnog prava na Univerzitetu PIM, objavio je još jedan autorski tekst pod naslovom: “(De)parlamentarizacija političkog sistema”. Čitav tekst možete pročitati na sledećem linku