univerzitetpim.com
UNIVERZITET PIM NAJBOLJA NAUČNO VISOKO OBRAZOVNA INSTITUCIJA ZAPADNOG BALKANA - Univerzitet PIM
Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom 8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji, proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog balkana. Priznanje u ime direktora Univerziteta PIM preuzeo je Dejan Kojić, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju.