univerzitetpim.com
Obavještenje za radno vrijeme službi na Univerzitetu u periodu od 13.08. do 27.08.2019. - Univerzitet PIM
U periodu od 13.08. do 27.08.2019. godine sve službe, uključujući i studentsku službu, na Univerzitetu radiće u izmjenjenom terminu u periodu od 08:30 do 16:30h. Od 28.08.2019. godine sve službe Univerziteta radiće prema ustaljenom rasporedu.