univerzitetpim.com
Univerzitet PIM na konferenciji pod nazivom "Studentskom praksom brže do posla" - Univerzitet PIM
Univerzitet PIM svojim redovnim učešćem na konferenciji pod nazivom„Studentskom praksom brže do posla“, pokazuje kolika je važnost praktične nastave, koju iz godine u godinu razvija i podiže svijest studentima o njenom značaju. Redovna praksa tokom studija će omogućiti studentima da steknu praktične vještine i tako postanu profesionalniji i konkurentniji na tržištu rada.