univerzitetpim.com
Održana konstitutivna sjednica novog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta PIM - Univerzitet PIM
Dana, 16.12.2019. održana je konstitutivna sjednica novog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta PIM. Na sjednici su izabrani organi Studentskog parlamenta, kao i delegirani predstavnici u Senat, Nastavno-naučna vijeća, te Komisije za kvalitet na Univerzitetu. Takođe se razgovaralo o budućim planovima, organizacijom studentskih druženja, putovanja i raznih manifestacija. Dogovoreno je da se u narednom periodu održi još …