twax.vn
Wax vuốt tóc nam Wax Hanz De Fuko Modify Pomade - Twax.vn
Wax vuốt tóc Hanz de Fuko Modify Pomade với chất sáp mềm (greasy) như pomade gốc dầu (Oilbased) nhưng lại là gốc nước (Unothodox Waterbased) kèm theo đó là cách sử dụng linh hoạt