tse.com.pl
Trasa Męskie Granie 2018 z TSE Grupa
TSE Grupa została częścią Trasy Męskie Granie 2018 i odpowiada za realizację oświetlenia podczas 7 koncertów. Do udziału w tym wydarzeniu firma została zaproszona przez Percepto[LAB], agencję, której kolejny raz powierzono stworzenie koncepcji oraz realizację i produkcję oprawy wizualn