trangdiemlamdep.com
Những sai lầm phá hủy quá trình tương tác trực tuyến
Chat trực tuyến hiện nay đã trở nên khá phổ biến bởi sự đơn giản và dễ dàng trong cách triển khai và sử dụng. Hầu hết các đơn vị cung cấp dịch vụ này đều đi theo mô hành SaaS, tức là khách hàng chỉ cần tích hợp lên website còn lại việc duy trì, vận hành đều do bên cung cấp chịu trách nhiệm.Mặc dù vậy nếu như không được sử dụng một