tokodo.edu.vn
Thủ tục xin giảm thuế thu nhập cá nhân tại Nhật - Tokodo Dekiru Nihongo
Thời điểm cuối năm gần tới cũng là lúc ở công ty chúng ta sẽ nhận được một số giấy tờ để làm thủ tục 年末調整 ( điều chỉnh tiền thuế cuối năm).