thuymien.com
Samurai Sentai Shinkenger - Siêu Nhân Thần Kiếm - Tập 41 : Tà Thú Trăm Miệng - Tiếng Việt - Vui chơi cùng Thùy Miên
Mời các bạn xem tập phim Samurai Sentai Shinkenger – Samurai Sentai Shinkenger – Siêu Nhân Thần Kiếm – Tập 41 : Tà Thú Trăm Miệng – Tiếng Việt. Siêu Nhân Thần Kiếm – Samurai Sentai Shinkenger Gedoshu, thế lực của những sinh vật sống tại dòng sông Sanzu, âm mưu xâm chiếm thế giới…