thietkenoingoaithat.org
Tuổi Mão - 0911.050.673
Tuổi Mão (tức mèo) theo người Trung Quốc là con thỏ, đứng hàng thứ tư trong 12 con giáp, cho nên giờ mão trong 12 thời thần của một ngày là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, còn gọi là thố thời (giờ thỏ). Để biết chi tiết tại sao “Mèo” được thay “Thỏ” đứng trong hàng ngũ sinh các bạn có thể đọc thêm bài viết: Truyền thuyết vui về 12 con giáp.