thietbidinhvixemay.com
Phù Hiệu Xe Tải Dưới 3,5 Tấn
Thông Báo Đến Quý Khách Hàng : Nghị định số: 86/2014/NĐ-CP quy định một số điều kiện bắt buộc đối với cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, điểm chú ý tại điều 14 của nghị định này có quy định như sau: d) Trước ngày 01 tháng 01 năm [...]