terracottavietnam.com
Gương treo tường Charles - Công ty TNHH TerraCotta Việt Nam
Size: 40x50cm- 1.000.000 Size: 50x70cm- 1.600.000 Size: 60x80cm- 2.300.000 Size: 60x110cm- 2.600.000 Size: 60x160cm- 3.450.000 Size: 70x180cm- 4.500.000