tepcanh.com
Thức ăn cho tép cảnh GrowUp S&B
Thức ăn cho tép cảnh GrowUp S&B là sản phẩm thức ăn chuyên dụng cho tép cảnh, thức ăn cho tép có chứa các chất đạm vô cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên.
tepcanh.com