tepcanh.com
Cát nền Seachem Onyx Sand chuyên nuôi các loại tép cảnh
Anh em hay hỏi nuôi tép dùng nền gì? Seachem Onyx Sand chính là loại nền chuyên dụng để nuôi tất cả các loại tép, ưu điểm của loại nền này là giữ PH ổn định
tepcanh.com