tepcanh.com
Bút đo PH ATC bảo hành 6 tháng
Bút đo PH ATC là một loại bút đo thông số PH của nước khá phổ biến, bút có thể ứng dụng vào các công việc đo pH nước uống, nước sinh hoạt, nước nuôi cá...
tepcanh.com