tepcanh.com
Các dòng cá Neon phổ biến và chi tiết đặc điểm từng dòng cá này
Cá Neon là dòng cá mang vóc dáng nhỏ và có tập tính bơi theo bầy đàn, thường được anh em chơi thủy sinh rất mến mộ vì những đặc điểm này.
tepcanh.com