telemet.rs
Isporuka i instalacija UPS sistema za hotel "MAMA Shelter Belgrade"
Izgradnja tržnog centra i hotela "MAMA Shelter Belgrade" u samom centru Beograda donela nam je nove, značajne reference. Krajem 2017. u saradnji sa “UPS Servis“-om završena je instalacija UPS sistema za potrebe hotela. Ranije tokom godine, izvršena je isporuka i instalacija UPS sis