sunghiep.com
Ván sàn Malaysia chuẩn bị và lắp đặt ra sao ?
Sản phẩm gỗ Robina được sản xuất bằng công nghệ cao và nghiêm ngặt nhất nhất. Trước khi được vận chuyển ra khỏi nhà máy, sản phẩm đã được kiểm tra kỹ càng. Tuy nhiên, những hư hại nhỏ do quá trình vận chuyển hay những khiếm khuyết nhỏ của vật liệu gỗ không hòan toàn được loại bỏ Công đoạn chuẩn bị và cách lắp đặt Thông tin chung: Ván sàn được lắp đặt theo phương