sunghiep.com
Những tố chất cần có của nghề mô giới bất động sản
Một người mô giới bất động sản thường làm các công việc chủ yếu là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán nhà và giới thiệu thành công hai bên mua bán và hưởng thù lao hoa hồng môi giới. Hoặc làm các công việc về các thủ tục về pháp lý nhà đất, công chứng, đăng bộ sang tên. Để thu các phí dịch vụ này. Và để thành công trong nghề hái ra tiền này thì phải có những yếu tố được đề cập bên dưới đây.