sunghiep.com
Những thủ thuật đàm phán hiệu quả
“Giá này mắc quá.”“Bên kia bán cái này chỉ có…” Đó là những câu phải nghe hàng ngày của một nhân viên bán hàng. Và đề chiến thắng trong cuộc chơi này, người bán hàng phải nắm vững một thứ gọi là nghệ thuật thương lượng. Sau đây là các chiến thuật thương lượng giúp bạn nâng cao khả