sunghiep.com
Những sai lầm phổ biến trên hành trình làm giàu
Của cải thường được đánh đồng với sự giàu có. Tuy nhiên hai thứ này không phải là một. Của cải chỉ là một yếu tố nhỏ trong sự giàu có nói chung của bạn. Khi nói tới của cải trong hoàn cảnh này, có nghĩa là chúng ta đang nói tới những niềm đam mê, các trải nghiệm, các mối quan hệ, các mong muốn và hành động mà tiền cũng