sunghiep.com
Nghệ thuật bán hàng thành công
Dưới đây là 10 kỹ năng để bạn tham khảo. Thứ nhất: Khởi đầu của một người bán hàng là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trước hết để khẳng định mình, sau đó để chia sẻ và gắn bó trách nhiệm với khách hàng (tránh kiểu đem con bỏ chợ).bh20 Nghệ thuật bán hàng thành công Thứ hai: Người bán hàng phải có lòng đam mê, kiên trì, tinh