sunghiep.com
Một kết thúc tốt đẹp
Chu toàn mọi thứ trước khi bước tiếpHãy sẵn sàng để chuyển giao công việc Cuối cùng thì điều đó đã đến. Sau vài tháng làm việc chăm chỉ và tham dự hàng chục cuộc phỏng vấn, bạn đã được nhận công việc hằng mơ ước. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa, bạn sẽ thay đổi phòng ban, hoặc công ty và nhận lãnh vai trò mới, với đồng nghiệp mới và trách