sunghiep.com
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả hơn
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả: Thời gian có thể ví như tiền bạc, bạn phải học cách đầu tư thời gian chứ không học cách tiêu dùng thời gian. Đầu tư thời gian sẽ sinh lời, ngược lại, tiêu dùng thời gian sẽ mất đi… Làm thế nào để sử dụng quỹ thời gian hiệu quả?Quỹ thời gian của mọi người là như nhau, điều quan trọng là chúng ta làm thế