sunghiep.com
Diễn biến tâm lý khách hàng trong quá trình mua sắm
Tâm lí khách hàng sau khi mua sắm sản phẩm thường có những diễn biến ra sao và lựa chọn phương thức đối ứng như thế nào, xin xem kĩ ở giải pháp này. Quá trình khách hàng mua sắm thông thường chia làm mấy giai đoạn tâm lí?Giai đoạn nghi ngờ chất vấn.Tìm hiểu/ đánh giá.Thưởng thức/ cam tâm tình nguyện.Lặp lại sự đánh giá.Giai đoạn nghi