sunghiep.com
Để tăng doanh thu hãy tập trung vào khách hàng cũ
Đội ngũ quản lý và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Nếu họ không dồn hết tâm huyết cho công việc thì khách hàng sẽ thuộc về các đối thủ cạnh tranh. Nếu không có được một đội ngũ quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và có kỹ năng tốt thì những nỗ