sunghiep.com
Cẩm nang hướng nghiệp - Ngành Thủy lợi
Thủy lợi là một thuật ngữ, tên gọi truyền thống của việc nghiên cứu khoa học công nghệ, đánh giá, khai thác sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đây là ngành khoa học ứng dụng kiến thức của toán học, vật lý, hóa học... để tìm lời giải cho các bài toán kỹ thuật, giải pháp