sunghiep.com
Cẩm nang hướng nghiệp - Ngành Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học
Nghề bắt mạch ông trời là một ngành học khó, cần những sinh viên giỏi về toán và vật lý. Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học đòi hỏi học sinh phải năng động và có trình độ thật sự, có đam mê mới có thể học được. Khí tượng thủy văn Là chuyên ngành khoa học nghiên cứu về khí hậu, thời tiết nhằm theo dõi và dự báo