sunghiep.com
Cẩm nang hướng nghiệp - Ngành Điện tử Viễn thông
Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có. Điện tử Viễn thông là một ngành rộng lớn, chia thành rất nhiều lĩnh vực phong phú. Các lĩnh vực của ngành Điện tử viễn thông Nghiên cứu, sáng tạo các thiết bị điện tử viễn thông mới