sunghiep.com
Cẩm nang hướng nghiệp - Ngành An toàn thông tin
An toàn thông tin là ngành “hot” trên thị trường lao động hiện nay. Hiện tại và trong tương lai, tất cả các giao dịch, hoạt động của Việt Nam cũng như thế giới đều diễn ra trên mạng, do đó yếu tố bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng. An toàn thông tin là gì?An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số