sunghiep.com
6 KỸ NĂNG CẦN CÓ KHI QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án là công việc không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Để quản lý dự án một cách hiệu quả, đòi hỏi người quản lý cần trau dồi một số kỹ năng nhất định. Các nhà quản trị ngày nay đánh giá kỹ năng giao tiếp, sự trung thực, liêm chính của cấp dưới ngang bằng nhau và ở vị trí cao nhất