sunghiep.com
6 CÁCH SĂN TÌM VÀ HỦY DIỆT CÁC DỰ ÁN THÂY MA
“Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chúng,”một lãnh đạo cao cấp ở một công ty IT trị giá hàng tỉ USD đã nói như vậy.“Chúng” mà người lãnh đạo ám chỉ ở đây là những dự án thây ma (zombie): Kẻ thù hung ác nhất của những nỗ lực đổi mới đầy thiện chí trên toàn cầu. Thây ma là những dự án mà, vì hằng