suckhoenhanh.com
Bệnh tiểu đường type 3 là gì?
Trước đây chúng ta hay nghe nói về bệnh tiểu đường tuýp 1 hay tuýp 2, và theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, thì bệnh tiểu đường cũng chỉ có 2 loại này và đái tháo đường thai kỳm đái tháo đường do những nguyên nhăn đặc biệt khác. Nhưng hiện nay lại xuất hiện bệnh tiểu đường type 3, Vậy bệnh tiểu đường type 3 là gì? Sự ảnh hưởng đến sức khoẻ và mức độ nguy hiểm của bệnh này như thế nào? Tìm câu trả lời ngay bài viết dưới đây.