strombacksfolkhogskola.se
Öppet hus för dig som har svenska som andraspråk
Har du svenska som andraspråk? Vill du läsa SFI eller grund- och gymnasiekurser? Välkommen till Öppet hus på Strömbäcks folkhögskola tisdag den 28 augusti klockan 08:30.