status-frigo.com
Pumpa za odvod kondenzata
MODEL CENA 01 94 07 40 01 94 20 38 01 94 09 8 01 94 08 8 01 94 15 - 7l 50 01 94 16 - 11l 55 01 94 35 8 01 94 36 8 01 94 37 8 *U cenu nije urańćunat PDV