status-frigo.com
Šarke komore
MODEL CENA 34 8 34-01 4 34-03 7 106 7 U cenu nije urańćunat PDV.