status-frigo.com
Gume vrata komore
CENA BELA 0,9€/m CRNA TANJA 1,2€/m CRNA DEBLJA 2,3€/m GUMA KOMORE BRIŠUĆA 4€/m U cenu nije uračunat PDV.