status-frigo.com
Briliant UV boja
Boca 1 litar (133 doza) 70 Boca 350 ml (46 doza) 30 Boca 250 ml (36 doza) 25 12 X doza od 7,5 ml 16 U cenu nije urańćunat PDV