status-frigo.com
Spojnica
MODEL CENA 193-02P 1,5 193-03P 1,5 782 2,9 193-P 2,5 193 2,5 *U cenu nije urańćunat PDV