status-frigo.com
Startni kondenzator klime
MODEL CENA 01 14 350 LDS 5 5 01 14 350 LDS 6 7 01 14 352 HS-800 11 *U cenu nije urańćunat PDV