status-frigo.com
Kondenzatori za klimu
MODEL CENA 30 MF 1,5 UF 3 35 MF 1,5 UF 3 40 MF 1,5 UF 3.5 50 MF 1,5 UF 3.5 60 MF 1,5 UF 4 U cenu nije urańćunat PDV