status-frigo.com
Bitzer kompresori
MODEL CENA 2CC - 4.2Y 750 4EC - 4.2Y 785 4FC - 5.2Y 805 4EC - 6.2Y 825 4DC - 5.2Y 820 4CC - 6.2Y 825 4TCS - 12.2Y 1290 4PCS - 15.2Y 1360 4NCS - 12.2Y 1340 U cenu nije urańćunat PDV